podsumowanie edycji 2023

Sensorycznie i na serio na dwa serca - jedno w warszawie i drugie w krakowie

Zapraszamy do poczytania i posłuchania podsumowania wydarzeń Sensorycznie i na serio 2023, które odbyły się w Krakowie:

–  konferencji – 13.10, Tesco Technology,
– warsztatów połączonych z hackathonem – 14-15.10, Tesco Technology,
– warsztatów w Galerii Krakowskiej 19-21.10.

Cz. 1. Sensorycznie i na serio: inicjatywa społeczna zmieniająca spojrzenie na niepełnosprawność

W ostatnich latach obserwujemy znaczące zmiany w społeczeństwie, które wpływają na akceptację osób z niepełnosprawnością. Jednym z przykładów takiej zmiany jest spotkanie, które miało miejsce niedawno w metrze. Pasażer posługujący się językiem migowym prowadził wideorozmowę, co nie wywołało zdziwienia u innych pasażerów. To wydarzenie jest dowodem na zmianę cywilizacyjną, która ma miejsce w przestrzeni publicznej i kulturze społecznej. Osoby z niepełnosprawnością są coraz bardziej akceptowane i traktowane jako równorzędni członkowie społeczeństwa.

Inicjatywy społeczne, takie jak Sensorycznie i na serio, przyczyniają się do przesuwania granic akceptacji i normalizacji osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Sensorycznie i na serio to inicjatywa społeczna, która ma na celu mówienie o osobach z różnymi niepełnosprawnościami i ich dostępie do kultury, sztuki, nauki i pracy. Inicjatywa ta dąży do tego, aby osoby z niepełnosprawnością były traktowane jako równorzędni członkowie społeczeństwa, którzy mają takie same prawa i możliwości jak pozostali.

Sensorycznie i na serio to konferencja, hackathon i warsztaty, które mają na celu zmianę spojrzenia na niepełnosprawność i tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wydarzenie to jest organizowane przez dwie osoby – Magdę, która koordynuje wydarzenie z Warszawy, i Piotra, który jest odpowiedzialny za organizację wydarzenia w Krakowie. Dzięki partnerom strategicznym, takim jak Tesco Technology i Galeria Krakowska, Sensorycznie i na serio może zmieniać świadomość społeczeństwa i zapewniać przestrzeń do tworzenia innowacji dla osób z niepełnosprawnością.

Cz. 2. Przestrzeń łącząca naukę, biznes i osoby z niepełnosprawnością

Sensorycznie i na serio to globalne wydarzenie, które skupia się na potrzebach i oczekiwaniach osób z niepełnosprawnościami. Projekt ten ma na celu pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami mogą funkcjonować w społeczeństwie na równi z osobami pełnosprawnymi.

Sensorycznie i na serio ewoluowało od małego projektu warsztatowego do globalnego wydarzenia, które obejmuje konferencję, hackathon i trzydniowy event w Galerii Krakowskiej. W poprzednich latach projekt skupiał się głównie na osobach z niepełnosprawnością wzroku. W tym roku tematem przewodnim było wykorzystanie sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii do wspierania osób z niepełnosprawnościami i zapewnienia dostępności cyfrowej.

Konferencja i hackathon dotyczyły różnych obszarów, takich jak kultura, sztuka, edukacja, tworzenie napisów dla osób niesłyszących, technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami, badania nad funkcjonowaniem mózgu i neuronów oraz neuroróżnorodność.

Pełnimi rolę rolę pomostu i pośrednika między nauką, biznesem a społeczeństwem. Konferencja i hekaton są miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla uczestników/uczestniczek i prelegentek/prelegentów. Sensorycznie i na serio stwarza przestrzeń do dialogu, tworzenia innowacji i budowania społeczności zainteresowanej tematyką dostępności.

Celem inicjatywy jest inspirowanie i pokazywanie, że dostępność nie jest czymś niemożliwym do osiągnięcia. Chcemy pokazać, że istnieją miejsca, instytucje i rozwiązania, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami i że można działać w kierunku większej dostępności.

To wydarzenie, które ma na celu nie tylko inspirowanie, ale także dzielenie się doświadczeniem z innymi. To unikalne wydarzenie, które pokazuje, że dostępność jest możliwa i że istnieją rozwiązania, które mogą pomóc w wyrównywaniu szans. Skupiamy się na obszarach, które wymagają większej uwagi i działania, aby zapewnić pełną dostępność dla wszystkich.

Wydarzenie to jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat dostępności i zmienić coś w swoim otoczeniu.

Cz. 3. Konferencja Sensorycznie i na serio 2023

Tegoroczna konferencja skupiała się na tematyce sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, nowoczesnych technologii. Jak to wszystko może wspierać i dostępność cyfrową, i osoby z niepełnosprawnością, czy ze szczególnymi potrzebami. Było szereg wystąpień, panele dyskusyjne. Dyskutowaliśmy na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać i tworzyć napisy dla osób niesłyszących i dlaczego jest to ważne, poprzez panel dyskusyjny na temat nauki i edukacji, począwszy od szkoły, poprzez rozwój osobisty i wspieranie młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy przez pracodawców,  a kończąc na obszarach kultury, sztuki i możliwości ich digitalizacji. Oczywiście wszystko w kontekście osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu, wzroku czy osób neuroatypowych.

Konferencja Sensorycznie i na serio to są wystąpienia praktyków dla praktyków, możliwość networkingu, wymiany doświadczeń, inspiracji. Przestrzeń do dialogu, rozmów nie tylko między uczestnikami konferencji, ale również między uczestnikami i osobami występującymi na naszej scenie.

Tym wydarzeniem chcemy budować społeczność, która będzie utrzymywała ze sobą kontakt, dalej wzajemnie się wspierała i inspirowała.

Cz. 4. Hackathon Sensorycznie i na serio 2023

Tegoroczny hackathon to wydarzenie, które skupiło się na sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości i nowoczesnych technologiach, które mogą wspierać dostępność cyfrową i osoby ze szczególnymi potrzebami. Każdy hackathon poprzedzony jest warsztatami, które wprowadzają uczestników w tematykę osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnością. Mentorami są zarówno osoby uczące wystąpień publicznych, jak i osoby z niepełnosprawnością, które dzielą się swoimi doświadczeniami i osobistą perspektywą. W trakcie hackathonu zespoły mają 24 godziny na stworzenie prototypu rozwiązania i jego prezentację. Mentorzy są dostępni dla uczestników przez cały czas, aby pomóc im w rozwoju projektu.

Warto zauważyć, że mentorzy są również różnorodni pod względem specjalizacji i ekspertyzy. W tym roku uczestników wspierało 19 mentorów. Dodatkowo, dwóch trenerów mentalnych i trenerka mentalna pomagało uczestnikom w redukcji stresu i skupieniu się na projekcie. Komisja ocenia projekty według określonych kryteriów, a zwycięzcy są wyłaniani na podstawie punktacji.

Zwycięzcy hackathonu otrzymują nie tylko nagrodę, ale także potwierdzenie merytoryczne, że ich rozwiązanie jest dobre i spełnia oczekiwania różnych grup odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnością. Staramy się również pomóc uczestnikom w dalszym rozwoju ich projektów, podpowiadając, gdzie mogą szukać wsparcia i finansowania.

Hackathon Sensorycznie i na serio jest unikalnym wydarzeniem w Polsce, skupiającym się na poszukiwaniu rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekty oceniane są pod kątem dostępności przez osoby z niepełnosprawnością, czego nie spotkaliśmy w innych hackathonach.

Cz. 5. Wydarzenia towarzyszące w Galerii Krakowskiej i plany na przyszłość

W Krakowie odbyło się również w ramach Sensorycznie i na serio trzydniowe wydarzenie w Galerii Krakowskiej. Wydarzenie miało na celu połączenie warsztatów i prezentację rozwiązań dostępnych na rynku dla osób z różnymi potrzebami. Wśród wystawców znalazła się firma WOMAJ, która zaprezentowała gry i zabawy, w które moż nagrać bez uzycia zmysłu wzroku.

Firma Altix zaprezentowała różne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, takie jak dotykowe zegarki, lupy, mapy dotykowe czy karty z oznaczeniem Braille’owskim.

Na wydarzeniu można było również doświadczyć odbierania muzyki za pomocą kamizelki przenoszącej wibracje na ciało oraz gogli VR, które umożliwiały “wchodzenie” w utwór.

Wydarzenie w Galerii Krakowskiej było nie tylko okazją do zapoznania się z różnymi rozwiązaniami, ale także do doświadczenia perspektywy osób z niepełnosprawnością. Dostępne były cztery wózki, na których można było usiąść i zobaczyć świat z ich perspektywy. Można było wjechać na rampę, zjechać ze schodów czy po prostu poruszać się po galerii. W naszej przestrzeni znajdowały się również dwie budki wyciszające, w których można było usiąść i odseparować się od otoczenia. W jednej z budek znajdowała się kamizelka do słuchania muzyki i kask z nagranymi przestrzennymi dźwięków otoczenia odbieranych przez osoby niewidome.

W drugiej kabinie były dostępne edukacyjne karty Poznawka. 

Wydarzenie w Galerii Krakowskiej miało na celu nie tylko prezentację różnych rozwiązań, ale także budowanie społeczności osób zainteresowanych tematem dostępności. Chcieliśmy pokazać, że każdy, kto ma otwartą głowę i serce na drugiego człowieka i na dostępność, może być częścią tej społeczności.

Masz pytania?
Napisz do nas.

  misja

  Dążymy do stworzenia inkluzywnej przestrzeni, w której innowacje i empatia harmonijnie się łączą, dla ludzi którzy chcą razem z nami zmieniać świat.

  Poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, warsztatów i mentoringu, budujemy mosty między ludźmi oraz inspirujemy do tworzenia praktycznych i dostępnych rozwiązań, włączających i zwiększających niezależność osób z niepełnosprawnością.

  wizja

  Chcemy, aby innowacyjne rozwiązania, które wspólnie tworzymy, były inspiracją dla społeczeństwa i organizacji, przyczyniając się do budowania i tworzenia równości, inkluzywności, dostępności. 

  Jesteśmy przekonani, że poprzez naszą oddolną inicjatywę możemy przyczynić się do tworzenia bardziej równościowego i przyjaznego środowiska dla wszystkich, niezależnie od ich zdolności czy wyzwań.

  wartości

  • Empatia
  • Ciągła edukacja
  • Inkluzywność
  • Współpraca
  • Innowacyjność
  • Humor 🙂

  o nas

  Sensorycznie i na serio to oddolna inicjatywa społeczna organizowana przez grupę ludzi, którym zależy na poprawie i zmianie życia osób ze szczególnymi potrzebami.

  Poprzez nasze działania: warsztaty, panele mentorskie, mentoring, maratony projektowania i programowania oraz wydarzenia towarzyszące:

  • wspieramy osoby z niepełnosprawnością sensoryczną,
  • tworzymy przestrzeń, w której powstają innowacyjne rozwiązania dające możliwość samodzielnego funkcjonowania i udziału w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością sensoryczną,
  • kształtujemy świadomość i zmieniamy postrzeganie osób z różną niepełnosprawnością.
   
  Cyklicznie organizujemy kilkudniowe wydarzenie poświęcone edukacji, inspiracji i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań online i offline dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Wydarzenie składa się z kilku części. Stałym elementem są warsztaty, mentoring i maraton projektowania i programowania rozwiązań.
   
  Dołącz do Sensorycznie i na serio Team!