o nas

Sensorycznie i na serio to cykliczna, oddolna inicjatywa społeczna organizowana przez Magdalenę Dydyszko oraz Piotra Kowalskiego – wolontaryjnie. Od dwóch lat jest organizowany sześciodniowy event, który z jednej strony stawia sobie za cel edukację w zakresie dostępności i upowszechnianie wiedzy na ten temat, z drugiej ma wymiar praktyczny – staramy się, by po każdej edycji pozostał jakiś konkretny projekt lub rozwiązanie, które ma szansę wejść na rynek. Dajemy przestrzeń do tego, aby tworzyć rzeczy i rozwiązania praktyczne, odpowiadające konkretnym, czasem nieoczywistym potrzebom.

To ogólnopolskie wydarzenie jest organizowane dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką dostępności, inkluzywności, dobrymi praktykami, poszukującymi rozwiązań, czy dla tych którzy chcą się zaangażować i stworzyć własne rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sensorycznie i na serio to budowanie społeczności osób zainteresowanych tematem dostępności. Chcemy pokazać, że każdy, kto ma otwartą głowę i serce na drugiego człowieka i na dostępność, może być częścią tej społeczności.

Co robimy:

 • Konferencję
  Wiedza, inspiracje, wymiana doświadczeń od praktyków dla praktyków. Do udziału w konferencji zapraszani są eksperci, praktycy, specjaliści w danym obszarze dostępności;
  Uczestnikami konferencji są m.in. koordynatorzy dostępności, pracownicy administracji, pracownicy firm i organizacji, osoby prywatne, osoby działające w fundacjach.
 • Hackathon
  Dwudniowy maraton programowania i projektowania rozwiązań, który jest połączony z warsztatami dla uczestników heckatonu, żeby głębiej weszli w tematykę osób z różnymi niepełnosprawnościami, poznali ich realne potrzeby, dowiedzieli się, co mogą zaprogramować, jakie są potrzeby, co się sprawdza, co się nie sprawdza;
  Uczestnikami hackathonu są m.in. programiści, graficy, UX/UI designerzy, osoby działające na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, studenci, pracownicy działów IT i R&D, innowatorzy.
 • Warsztaty
  Trzydniowe warsztaty w jednej z krakowskich galerii “Dotknij dostępności” – gdzie prezentowane są różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, edukacyjne, komunikacyjne czy rozrywkowe, które funkcjonują na rynku i są skierowane do osób z niepełnosprawnością albo przybliżają ich świat.
  W warsztatach “Dotknij dostępności” może wziąć udział każdy, kto przyjdzie podczas trzech dni wydarzenia do galerii.misja

Dążymy do stworzenia inkluzywnej przestrzeni, w której innowacje i empatia harmonijnie się łączą, dla ludzi którzy chcą razem z nami zmieniać świat.

Poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, warsztatów i mentoringu, budujemy mosty między ludźmi oraz inspirujemy do tworzenia praktycznych i dostępnych rozwiązań, włączających i zwiększających niezależność osób z niepełnosprawnością.

wizja

Chcemy, aby innowacyjne rozwiązania, które wspólnie tworzymy, były inspiracją dla społeczeństwa i organizacji, przyczyniając się do budowania i tworzenia równości, inkluzywności, dostępności. 

Jesteśmy przekonani, że poprzez naszą oddolną inicjatywę możemy przyczynić się do tworzenia bardziej równościowego i przyjaznego środowiska dla wszystkich, niezależnie od ich zdolności czy wyzwań.

wartości

 • Empatia
 • Ciągła edukacja
 • Inkluzywność
 • Współpraca
 • Innowacyjność
 • Humor 🙂