agenda

PIĄTEK - 21 października 2022

10:00 - 10:30

Otwarcie konferencji

10:30 - 11:00

Julka Skrzypkowska

Klientocentryczne projektowanie produktów i usług

Julia Skrzypkowska - wystąpienie online

11:00 - 11:30

Joanna Naczajewska

To mnie drapie! - o sensorycznych wyzwaniach w miastach XXI w.

Joanna Neczajewska

11:30 - 11:40 przerwa

11:40 - 12:10

Róża Książek - Czerwińska

Róża Książek-Czerwińska

12:10 - 12:40

Agnieszka Parol

O potrzebach osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, o traktowaniu ich w instytucjach publicznych, o wykluczeniach cyfrowych
i architektonicznych i sposobach, by im zapobiegać

Agnieszka Parol

12:40 - 13:25

debata - moderuje Justyna Mańkowska

Małgorzata Szumowska i Sebastian Grzywacz z psem przewodnikiem
Jacek Piotrowski
Natalia Kaczor
Justyna Mańkowska

Małgorzata Szumowska
Sebastian Grzywacz

Jacek Piotrowski

Natalia Kaczor

Justyna Mańkowska

Miasto przyszłości. Usługi. Przestrzeń. Uczestnictwo.

13:25 - 14:05 obiad

14:05 - 14:35

Karol Stępień

Dostępność w oprogramowaniu to więcej niż dopasowanie się do standardów

Karol Stępień

14:35 - 15:05

Filip Piękoś

Filip Piękoś

Artur Tutka

Artur Tutka

Wykład Inspiracyjny

15:05 - 15:35

Barbara Adamska

Tymczasowa pełnosprawność – jak zmienić swoje myślenie o projektowaniu dla Osób
z Niepełnosprawnością

Barbara Adamska

15:35 - 15:45 przerwa

15:45 - 16:15

Monika Roszak-Malanowicz

Czy dostępność się opłaca? O biznesie, który nie wyklucza

Monika Roszak-Malanowicz

16:15 - 16:45

Jacek Piotrowski

Technologia wspierająca i dobre praktyki
w projektowaniu

Jacek Piotrowski

16:45 - 17:15

Marcin Krzanicki

Marcin Krzanicki

17:15 - 17:30

Podziękowania

17:30 - 17:45

występ artystyczny

Edyta Kozub

Edyta Kozub

Pokaz Visual Vernacular "Tir"

17:45 - 18:30

zakończenie konferencji