wydarzenia towarzyszące

13-15 października 2022

Tu pojawią się zdjęcia z Eventu Sensorycznego.

Wydarzenie ma na celu przybliżyć mieszkańcom miasta Krakowa problematykę DOSTĘPNOŚCI. Zaprezentować osiągnięcia działających w tym regionie organizacji pożytku publicznego. 

Interaktywne instalacje pozwolą osobom zdrowym skorzystać ze sprzętu, jakim posługują się osoby z niepełnosprawnościami.

Warsztaty pozwolą nauczyć się podstaw języka migowego, nauczyć się, jak pisać, mówić i projektować “dostępne” teksty, ale przede wszystkim “poczuć” dzięki symulacjom i VR, jak to jest być osobą niewidomą czy głuchą.

konferencja

21 października 2022

Tu pojawią się zdjęcia z Konferencji.

Konferencja w całości transmitowana przez media społecznościowe z tłumaczeniem na język migowy. 

Zaproszeni eksperci będą mówić o istniejących rozwiązaniach usprawniających funkcjonowanie osób niedowidzących i niewidomych, problemach i szansach dotyczących wdrożeń produktów dla małych grup odbiorców oraz specyfice pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako klientami i odbiorcami produktów i usług. 

warsztaty połączone z maratonem projektowania i programowania

22-23 października 2022

Tu pojawią się zdjęcia z hackathonu.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch części:

  • warsztatów z ekspertami dziedzinowymi,
  • pracy zespołów projektowych pod opieką mentorów/specjalistów dziedzinowych.

     

Wynikiem maratonu będą prototypy lub opisy funkcjonalne nowych rozwiązań informatycznych, webowych, IoT, AI, które będą mogły podlegać dalszemu rozwojowi lub komercjalizacji, aby w przyszłości poprawić jakość życia osób niewidomych lub słabowidzących.