DOSTĘPNOŚĆ WYDARZENIA SENSORYCZNIE I NA SERIO 2023

13 października 2022 Tesco Technology
Konferencja | 1 piętro

Podczas wydarzenia zapewniamy:

➡️ tłumacza polskiego języka migowego
➡️ pętlę indukcyjną
➡️ wolontariuszy
➡️ opiekuna dla osób z niepełnosprawnością
➡️ dostępną przestrzeń architektoniczną
➡️ toalety dla osób z niepełnosprawnością
➡️ windy

14-15 października 2023 Tesco Technology
Warsztaty połączone z hackathonem | 1 piętro

Podczas wydarzenia zapewniamy:

➡️ pętlę indukcyjną
➡️ przenośne pętle indukcyjne
➡️ wolontariuszy
➡️ opiekuna dla osób z niepełnosprawnością
➡️ dostępną przestrzeń architektoniczną
➡️ toalety dla osób z niepełnosprawnością
➡️ windy

 

19-21 października 2023 Galeria Krakowska 
Event Sensoryczny | poziom -1 | Hala Grodzka (na przeciw Empiku)

Podczas wydarzenia zapewniamy:

➡️ przenośne pętle indukcyjne
➡️ wolontariuszy
➡️ opiekuna dla osób z niepełnosprawnością
➡️ 2 pary słuchawek dla dorosłych i 2 pary słuchawek dla dzieci – osób wysoko wrażliwych
➡️ dostępną przestrzeń architektoniczną
➡️ toalety dla osób z niepełnosprawnością w niedalekiej odległości od miejsca wydarzenia
➡️ pokój rodzinny w niedalekiej odległości od miejsca wydarzenia
➡️ windy w niedalekiej odległości od miejsca wydarzenia
➡️ szatnie w niedalekiej odległości od miejsca wydarzenia
➡️ możliwość wypożyczenia wózka dla osób z niepełnosprawnością (poziom 0)

Masz pytania – napisz: kontakt@sensorycznieinaserio.org 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Sensorycznie i na serio zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sensorycznie i na serio.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Magdaleną Dydyszko za pośrednictwem:

 • SMS,
 • MMS,
 • WhatsApp

Magdalena Dydyszko posługuje się polskim językiem migowym.

tel. 696477255

e-mail: magda@sensorycznieinaserio.org 

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI

Sensorycznie i na serio to oddolna inicjatywa społeczna organizowana przez grupę ludzi, którym zależy na poprawie i zmianie życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Poprzez nasze działania: warsztaty, panele mentorskie, mentoring, maratony projektowania i programowania oraz wydarzenia towarzyszące:

 • wspieramy osoby z niepełnosprawnością sensoryczną,
 • tworzymy przestrzeń, w której powstają innowacyjne rozwiązania dające możliwość samodzielnego funkcjonowania i udziału w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością sensoryczną,
 • kształtujemy świadomość i zmieniamy postrzeganie osób z różną niepełnosprawnością.
Cyklicznie organizujemy kilkudniowe wydarzenie poświęcone edukacji, inspiracji i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań online i offline dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Wydarzenie składa się z kilku części. Stałym elementem są warsztaty, mentoring i maraton projektowania i programowania rozwiązań.
 
Dołącz do Sensorycznie i na serio Team!
INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI W ETR

Sensorycznie i na serio to nazwa projektu.

Sensorycznie oznacza odczuwanie czegoś przez zmysły, czyli przez wzrok, słuch, dotyk , węch czy smak.

Sensorycznie i na serio organizuje wydarzenia dla publiczności, na przykład: konferencje, warsztaty, spotkania, 

Organizatorem wydarzenia są osoby, które chcą, żeby ludziom z niepełnosprawnością wzroku, słuchu czy innych zmysłów żyło się lepiej.

Co robimy:

 • pomagamy osobom z niepełnosprawnością sensoryczną,
 • uczymy, co to jest niepełnosprawność sensoryczna,
 • uczymy, że każdy z nas jest inny,
 • uczymy dzieci i dorosłych.

Cyklicznie organizujemy kilkudniowe wydarzenie. 

Na wydarzeniu uczymy uczestników i inspirujemy do zrobienia nowych rozwiązań, również cyfrowych, dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

Wydarzenie składa się z kilku części.

Stałym elementem są warsztaty, mentoring i maraton projektowania i programowania rozwiązań.

Dołącz do Zespołu Sensorycznie i na serio!

INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI W PJM

Pracujemy nad tym…